Zabıt Katibi Maaşları 2020 Ne Kadar?

Zabıt Katibi Maaşları 2020 Ne Kadar?

Zabıt katibi maaşları 2020 ne kadar? Zabıt katibi maaşı 2020 ne kadar? Zabıt katibi çalışma şartları 2020 nasıl? Zabıt katibi iş olanakları 2020 nasıl? Zabıt katibi iş ilanları 2020 nasıl? Zabıt katipleri 2020 yılında ne kadar maaş alır?

Resmi kurum ve kuruluşlarda en önemli işlem evrak düzenlenmesi işlemidir. Bu nedenle de evrakların düzenlenmesi, tutanakların yazılması, kayıtların zabıtlara geçirilmesine büyük önem verilmektedir. Adliyelerde, mahkemelerde, özel kalem müdürlüklerinde ve seçim kurullarında ise bu konu ayrı bir öneme sahiptir. Bu dairelerde yapılan işlemlerin tutanaklara yazılması, imzalanması artık bir olayın veya seçimin kabul edilmesi demektir. Tüm bu işlemleri yapan kişilere ise zabıt katibi denilmektedir. Zabıt katipleri, özellikle mahkeme tutanaklarının doğru bir şekilde evraklara aktarılmasından sorumludur. Zabıt katipleri, seçilerek alınır ve görevlendirilir. Peki zabıt katibi maaşı ne kadar?

Zabıt Katibi Ne İş Yapar? Yetki Ve Sorumlulukları 

  • Zabıt katipleri özellikle mahkemelerde önemli görevler üstlenirler. Zabıt katibi, düzenledikleri mahkeme belgelerini, tutanakları imzalamak zorundadırlar. Zabıt katibinin imzası olmayan hiçbir evrak geçerli sayılmaz. Zabıt katiplerinin görevleri ise şunlardır;
  • İcra mahkemelerinde icra işlemlerini yapmakla yükümlüdürler. Karar ve tutanakları, yönetmeliklere uygun bir şekilde düzenlemekle sorumludurlar.
  • Davalar ile ilgili müzekkereleri (İşlem yapılmak üzere, mahkemelerce alınan kararların ilgili yerlere gönderilmesi) yazarak, kayıt altına alırlar. Öte yandan bu müzekkereleri gerekli yerlerle ulaştırmakla sorumludurlar.
  • İlgili ve bilgi istenen kurumlardan gelen cevapların yeterli olmadığı kanaatine varıldığında zabıt katibi yönetmeliklere uygun bir şekilde resmi yazışmalarla durumu bildirirler.
  • Serbest bırakılma ve tutuklama ile ilgili kararları yazarak zamanında kurumlara gönderirler.
  • Nafaka takdiri, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi gibi davalarda kararları yazarak kayıt altına alırlar.
  • Mahkeme dışında, hakimlerin bulunduğu tüm durumlarda kararları yazarak ilgili makamlara gönderir ve kayıt altına alırlar.

Zabıt Katibi Nasıl Olunur? 

Zabıt katipleri, Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışırlar. Adalet Bakanlığı’nın zabıt katibi ihtiyacı olması durumunda açılan sınavlarla adliyelerde görevlendirilirler. Adalet Bakanlığı’nın acil ihtiyaç durumunda KPSS şartı aranmaksızın sözlü ve yazılı mülakatlarla da zabıt katibi alımı yapmaktadır. Ama en düşük eğitim seviyesi lisedir. Zabıt katibi olabilmek için ilk şart Türkçe klavyeyi seri bir şekilde kullanabilme özelliğidir. 10 parmak olarak bilinen F klavye hızlı kullanım tekniğine hakim olan kişiler zabıt katibi olabilmektedir. Zabıt katipleri son yıllarda genel olarak üniversitelerin Adalet Meslek Yüksekokulları’ndan alınmaktadır. Ayrca Adalet liselerinden mezun olanlar da zabıt katibi olabilmektedirler.

Zabıt Katipleri Nerelerde Çalışırlar?

Zabıt katipleri mahkemelerde, noterlerde, hukuk danışmanlığı yapan bürolarda, Adalet Bakanlığı’na bağlı olan birimlerde, savcılıklarda iş imkanı bulabilmektedirler. Özel ve devlet bankalarında da zabıt katiplerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle de iş olanağı oldukça yüksek bir meslek grubudur. İş ve işlemlerin hızlandırılması için zabıt katiplerine ihtiyaç duyulmaktadır. Özel sektörde de zabıt katipleri iş imkanı bulabilmektedirler. Kamu kurumlarının haricindeki özel kurumlar da zabıt katiplerine ihtiyaç duyabilmektedir.

Zabıt Katipleri Ne Kadar Maaş Alırlar?

2020 yılında zabıt katibi maaşı enflasyon oranına göre değişim göstermektedir. Bu duruma göre
2020 katip maaşları 3.500 TL ile  4.700 TL arasında fark göstermektedir. Aradaki katip maaşları farkı ise kıdem ve görev süreleri göz önüne alınarak değişmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından verilen maaşlar, yıllık enflasyon oranına göre zamlanmanın yanı sıra ikramiye imkanları da bulunmaktadır. Zabıt katipleri sözleşmeli olarak alınabildiği gibi zaman içerisinde statü değiştirerek kamu personeli olabilmektedirler. Ayrıca devlet personeli statüsünde olan zabıt katipleri, memurlara verilen tüm imkanlardan faydalanabilmektedir. Sözleşmeli personelleri için bu imkanlar kısıtlıdır.

zabıt katibi maaşları 2020
zabıt katibi maaşları 2020

Zabıt Katiplerinin Kariyer Olanakları

Zabıt katipleri de her devlet memuru gibi gerekli olan kursları bitirerek sınavlara girmeleri ve başarılı olmaları takdirde şef, müdür yardımcısı ve müdür olabilmektedirler. Bu nedenle de devlet kurumları içerisinde terfi edilen zabıt memurları, görevlendirmelerine göre maaş almaktadırlar.

İlginizi çekebilir

Kapıcı Maaşı 2020

Diyetisyen Maaşı 2020


M.İkbal YILDIZ | CEO

Muhammet İkbal YILDIZ, ülkenin en iyi yazarlarından biridir. Halen haberler23.com yerel gazetesinde yazarlık yapmakta, iyi bir teknoloji uzmanı ve bilgisayar mühendisidir. Psikoloji dalında 35 sertifikası ile her türlü insanın algılayacak ve yorumlayacak tecrübeye sahiptir. Kimya, Matematik bölümleri okumuş ve Gürcü dili de bilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir