Kiracı İcraya Nasıl Verilir?

Gayrimenkullerin veya işyerlerinin kiralanması sonucunda kiracılardan kira ücreti alınır. Kiracının kirasını ödememe durumunda kiralayanın icra hakkı doğar. Alacaklı, alacağını gösteren belge veya belgelerle İcra Müdürlüğü’ne veya İcra Mahkemelerine başvurur.

İlamlı İcra Süreci Nasıl Başlar?

Kiralayan olarak gerekli belgelerle beraber borçlunun ikamet ettiği yere giderek icra takibini başlatmalısınız. İlgili belgelerin arasına ödeme emri ve takip talebini de hazırlayıp dosyanıza eklemeyi unutmayın. İcra tevzi bürosuna gidip borçludan alacağınız miktara göre harcınızı yatırmalısınız. İcra müdürlüğüne gidip dosyanızı teslim edeceksiniz. Borçluya icra emri gönderilecek. Borçlu, borcunu ödemediği takdirde takip kesinlik kazanacak.

İlamsız İcra Takibi Nedir?

Kiralayan kişi, kiracı borcunu ödemediği zaman sulh hukuk mahkemesine başvurur. Kiralayanın ilamsız icra takibi yapması için kira sözleşmesinin yazılı olmasına gerek yoktur. Kiracı kendisine gelen ödeme emrine süresi içinde açık ve net olarak itiraz etmezse kira akdini kabul etmiş sayılır. Bu durumda kira sözleşmesinin geçerliliğiyle ilgili bir inceleme yapılmaz. Kiracı süresi içinde itiraz etmezse veya 30 gün içinde borcunu ödemezse icra takibi netleşiyor. Kiracı icra takibi başlatıldıktan sonra kirasının bir kısmını öderse icra takibi durdurulur.

Kiracı süresi içinde itiraz hakkını kullanırsa, icra takibi durur. İcra takibinin devam edebilmesi için kiralayanın 6 ay içinde icra mahkemesine müracaat edip itirazın kaldırılmasını istemesi gerekiyor. Kiralayan bu süreyi kaçırırsa aynı kira alacağı için bir daha ilamsız tahliye talebinde bulunamaz.


lamsız icra takibinin asıl konusu, teminatlardan doğan nakit alacaklarıdır. İlamsız icra takipleri, ilamlı icra takiplerine göre daha dar bir alana sahiptir.

İlamsız icrada takip aşamaları; takip talebi, ödeme emri, haciz, haczedilen malların satılması ve içinden alacaklının parasının ödenmesinden oluşur. İlamlı icra takibinde icra emri gönderilir, ilamsız icra takibindeyse ödeme emri yollanır.

İcra sürecini çok iyi yönetmek için İflas ve Borçlar Hukuku’na vakıf olunması gerekiyor. Sürecin çok karışık ve uzun sürmesi nedeniyle taraflardan biri itiraz sürecini kaçırmakta veya istenilen itirazı yapamamaktadır. Bu konuda alanında uzman bir avukat desteğine ihtiyaç duyuluyor. Çünkü süreci iyi yönetecek ve müvekkilinin hak kaybına uğramamasını sağlayacaktır.

Mümin Sarıkaya – Ben Yoruldum Hayat

 


M.İkbal YILDIZ | CEO

Muhammet İkbal YILDIZ, ülkenin en iyi yazarlarından biridir. Halen haberler23.com yerel gazetesinde yazarlık yapmakta, iyi bir teknoloji uzmanı ve bilgisayar mühendisidir. Psikoloji dalında 35 sertifikası ile her türlü insanın algılayacak ve yorumlayacak tecrübeye sahiptir. Kimya, Matematik bölümleri okumuş ve Gürcü dili de bilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir