2019-2020 Kapıcı Maaşı Ne Kadar?

Bu yazımızda kapıcı maaşı ne kadar bilgi hazırladık. Buna göre 2019 kapıcı maaşı ne kadar oldu, kapıcı ssk primi ne kadar ve tüm soruları sizler için hazırladık. Tüm detaylar haberimizin devamında…

Bildiğiniz üzere kapıcı maaşları hesaplaması yapılırken gelir vergisinden muaf olduklarından asgari geçim indirimi hariç hesaplama yapılır. Kapıcı ücreti için net tutar ise brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. 2019 brüt asgari ücretin belli olması ile birlikte konut kapıcıları, apartman görevlileri, kalorifer yakıcıları, temizlik görevlisi maaşları şu şekilde olacak. 

Çalışan kapıcı maaşı 2019-2020

Yukarı da bahsettiğimiz üzere kapicilar gelir vergisinden muaf olduklarından kapıcı maaşı hesaplaması yapılırken gelir vergisi kesintisi yapılmaz. Dolayısıyla kapıcı maaşına asgari geçim indirimi ilave edilmez. 2018 kapıcı brüt maaşı ve net 2018 kapıcı maaşı hesaplaması şu şekilde;

 • 01 Ocak 2018-31 Aralık 2018 arası brüt asgari ücret: 2029,50 T.L.
 • SGK Primi(%14): 284,13 T.L.
 • İşsizlik Primi (%1)20,30 T.L.
 • Gelir vergisi: Muaf olduğu için kesilmez.
 • Damga vergisi: Muaf olduğu için kesilmez.
 • Kesinti toplamı:304,43  T.L.
 • Net maaş:1.725,07 TL

2019-2020 kapıcı maaşları emekli çalışan için ne kadar?

 • 01 Ocak 2018-31 Aralık 2018 arası brüt asgari ücret: 2029,50 T.L.
 • SGK Primi(%7,5): 152,21 T.L.
 • Gelir vergisi: Muaf olduğu için kesilmez.
 • Damga vergisi: Muaf olduğu için kesilmez.
 • Net maaş: 1.877,29 TL

kapıcı maaşı

Kapıcı sigorta primi ne kadar, kapıcı maliyeti 2019-2020

01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arası konut kapıcısının işverene maliyet hesabı şu şekilde olacaktır;

 • Brüt kazanç: 2029,50 TL
 • İşveren işsizlik primi (%2): 40,59 T.L.
 • SGK İşveren payı(%20,50) (Teşviksiz):416,04 T.L.
 • İşverene toplam maliyeti: 2.485,52 T.L.

2019-2020 kapıcı ssk primi ne kadar?


Bildiğiniz üzere ödenecek sigorta prim tutarları işverenin ve çalışanın sigorta prim indiriminden yararlanıp yararlanmadığına göre farklılık göstermekte. Buna göre 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında kapıcıların asgari ücreti üzerinden ödenecek ssk prim tutarları şu şekilde olacaktır;

 • Prim borcu olan, primlerini düzenli ödemeyen ve herhangi bir indirimden yararlanmaması halinde aylık: 761,06 TL
 • Prim borcunu düzenli ödeyen ve 5510 yüzde 5 ‘lik indirimden yararlanan işverenler: 559,58 TL, (asgari ücret desteği ile beraber)
 • Çalışanı 4447/10. madde sigorta prim teşvikinden yararlanan işveren ise 245,01 TL,(asgari ücret desteği ile beraber)

Kapıcının görevleri nelerdir 2019-2020

Konut kapıcı işlemleri Konut Kapıcıları Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir.

Konut kapıcıları yönetmeliği kapsamında konut kapıcılarının görevleri şu şekilde tanımlanmıştır.

 • Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak, ısıyı ayarlamak ve söndürmek,
 • Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,
 • Konutun yönetim planında belirtilen ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,
 • Binanın dış merpenini,yola isabet eden bina önünü kardan ve sudan arındırmak,temiz tutmak,
 • Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak,konutu korumak,kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları ödemek,
 • Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,
 • Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçeyi sulamak,
 • Hizmet veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

Kapıcının hakları nelerdir?

 • Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinde; İş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi ile işveren ve işyeri adı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler, düzenleme tarihi ve tarafların imzası hususlarının bulunması gerekir.
 • Çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanununun 63 üncü maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir. Çalışma süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır. Kapıcı konutu tahsis edilmiş işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz.
 • Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları ve iklim şartları dikkate alınarak düzenlenebilir.
 • Konut kapıcısına İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenir.
 • İş Kanunu ile sözleşme hükümlerine göre hafta tatili verilir.2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47 nci maddesine uygun olarak ödenir.
 • Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde görevinden ayrıldığında yerine geçici kapıcı çalıştırılabilir.Geçici kapıcıya asgari ücretin altında ücret ödenemez.

Kapıcıya kalacak yer, konut verilmesi zorunlu mudur?

Konut Kapıcıları Yönetmeliğine göre kapıcılara konut verilmesi zorunlu değildir.

 • Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, konutun 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekir
 • Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez.
 • Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirlenir.
 • Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. Bu konuda iş veya toplu iş sözleşmesinden doğan haklar saklıdır

Konut kapıcılarının meslek kodu nedir?


Meslek kodu: 5153.07 dir.

Kapıcı ssk bildirgesi nasıl verilir ?

Konu hakkında detaylı bilgiye sgk işyeri tescil başvurusu nasıl yapılır başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Kapıcı maaşı nasıl ödenir, kapıcı maaşı elden ödenir mi ?

Maaşlar elden ya da banka yolu ile ödenebilir.

Kapıcı sigorta primi nasıl yatırılır ?

SGK tarafından verilen 26 haneli işyeri sicil numarası ile “SGK-Online Tahsilatlar-SSK Prim ya da SSK Geçmiş dönem” prim menülerinden yapılabilir.

Kapıcıya bayram ikramiyesi verilir mi ?

Kanunen ikramiye ödenmesi zorunlu değildir. Ancak iş kanununa göre bayramda ve resmi tatil günlerinde çalışanlara çift yövmiye ödenmesi gerekmektedir.

Kapıcı agi alabilir mi 2019?


Yukarıda da bahsettiğimiz üzere konut kapıcıları gelir vergisinden muaf olduklarından asgari geçim indiriminden yararlanamazlar.


M.İkbal YILDIZ | CEO

Muhammet İkbal YILDIZ, ülkenin en iyi yazarlarından biridir. Halen haberler23.com yerel gazetesinde yazarlık yapmakta, iyi bir teknoloji uzmanı ve bilgisayar mühendisidir. Psikoloji dalında 35 sertifikası ile her türlü insanın algılayacak ve yorumlayacak tecrübeye sahiptir. Kimya, Matematik bölümleri okumuş ve Gürcü dili de bilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir