Bilgi

Emekli Maaşına Haciz, Rehin Konulabilir mi?

Emekli maaşına haciz ve rehin konması, emeklilerin haberi olmadan ya da herhangi bir sözleşme imzalanmadan mümkün değildir. Ancak bankaların emekli maaşlarına karşılık verdikleri kredi ve kredi kartları için imzalanan sözleşmelerde, emekli maaşına haciz konulması gibi bir ibarenin yer almaması gerekir. Kredi ve kredi kartı almak amacıyla imzalanan sözleşmelerde; borçların ödenememesi durumunda emekli maaşına haciz ya da rehin getirileceği belirtilirse ve kişiler bu sözleşmeyi imzalarsa, emekli maaşına konulan hacizlerin kaldırılması talep edilemez. Eğer kişiler herhangi bir sözleşme imzalamamışsa ve emekli maaşlarına haciz ya da rehin uygulanmışsa, bu karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Emekli Maaşına Haciz Getirilen Durumlar Nelerdir?

Emekli maaşının haczedilmesine sebep olan durumlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmesi gereken prim gün borcu bulunmasına rağmen, hala borçlar ödenmemişse emekli maaşlarına haciz konulmaktadır.
 • Emekli olan kişilerden, SGDP gibi alacakları bulunuyorsa bu borçlar için haciz kararı çıkartılabilir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan hacizlerin oranı; emekli maaşının %25’inden fazla olamamaktadır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından memur düzeyinde emekli olan kişilerin maaşlarına istendiği gibi haciz konulmaktadır. Bunun sebebi; kanunda bu kişilerin maaşlarına haciz konmasını engelleyecek bir karara yer verilmemesidir.

Kanunda belirtilen yasaya göre; Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait alacaklar ve eski eşlerin nafaka alacakları haricinde, emekli maaşlarının üzerine haciz ve rehin konulması mümkün değildir.

Bloke Olmuş Emekli Maaşı Ne Anlama Gelir?

Blokeli emekli maaşı; Sosyal Güvenlik kurumu borçları, nafaka borçları ve imzalanan sözleşmeler sebebiyle ortaya çıkan banka borçları sebebiyle emekli maaşlarında kesinti yaşanması ya da emekli maaşının tamamının alınmasına engel konulmasıdır. Normal şartlarda; emeklilerin aylık gelirleri üzerinde kurum ya da kuruluş alacağı için blok konulamamaktadır. Bankalar tarafından uygulanan haciz ve bloke işlemleri, banka kararıyla ortadan kaldırılabilir. Eğer bankalardan alınan kredi kartı ve kredi sözleşmelerinde; borçların ödenmemesi halinde emekli maaşının üzerinde haciz ya da bloke işlemi uygulanacağı belirtilirse ve kişiler bu sözleşmeyi imzalarsa, mahkeme kararı olumsuz sonuçlanır.

Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Blokeli emekli maaşı sorgulaması yapmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıda detaylıca sıralanmıştır:

 • 12 ay boyunca bloke sebebiyle hareketsiz kalan emekli maaşlarının detaylarının öğrenilmesi amacıyla; sorgulama işlemi için e-devlet sistemi kullanılmalıdır.
 • turkiye.gov.tr bağlantı adresine tıklandıktan sonra, “Sisteme Giriş Yap” bölümü tercih edilmelidir.
 • Sistem giriş ekranında talep edilen TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi kullanılarak, sisteme giriş yapılmalıdır. E-devlet şifresinin yerine; mobil imza, e-imza, internet bankacılığı yöntemleriyle de sisteme giriş yapılabilir. E-devlet şifresi bulunmayan kişiler; PTT şubeleri üzerinden 4 TL ücret karşılığında, e-devlet şifresi talep edebilirler.
 • E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra; ana sayfada yer alan e-hizmetler bölümü üzerinden “Sosyal Güvenlik Kurumu” başlığı tercih edilmelidir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu bölümünde yer alan “Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı sorgulama” sekmesi tercih edilir.
 • “Kimliğimi Şimdi Doğrula” sekmesine tıklanarak, TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi tekrardan girilir.
 • Giriş işlemlerinin tamamlanmasının ardından, blokeli emekli maaşının sorgulaması yapılacaktır.

E-devlet blokeli ya da emekli maaşı sorgulama işleminde; bankalar tarafından kesilen emekli maaşlarının iadeleri hakkında raporlara yer verilir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından rehin ya da haciz altına alınan emekli maaşlarının bilgileri de burada yer alacaktır.

4A Emekli Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılmalıdır?

SSK emekli maaş hesaplaması yapmak için 3 ayrı dönem esas alınmaktadır. Belirtilen dönemlere göre dikkate alınan konular ve hesaplama detayları aşağıda sıralanmıştır:

 • 2000 yılından önce sigorta başlangıcına sahip olan kişilerin emekli maaşı hesaplamaları; kat sayı, gösterge rakamı ve aylık bağlama oranı üzerinden yapılmaktadır.
 • 2019 yılında emeklilik kazanan bir kişinin emekli maaşının hesaplamaları; 2018 yılına ait sigorta bilgileri kullanılarak yapılmaktadır. Bu durumda, emekli maaşının hesaplamalarında emekli olacak kişilerin emeklilik yılından 1 yıl öncesi değerlendirilmektedir.
 • Gösterge rakamının tespit edilmesi için; kişilere ait bir yıllık ortalama kazanç tespit edilmelidir. Gösterge rakamının tespitinde, son 10 yıllık kazanç hesaplamaya alınmaktadır.
 • Son 10 yılda elde edilen kazanç toplamı 10’a bölünerek, yıl içerisinde elde edilen ortalama kazanç tespit edilmektedir.
 • Emekli maaşı hesaplamasında yer alan kat sayı değeri; 12.000 olarak ele alınmaktadır.
 • Aylık bağlama oranı olarak belirtilen değer %60 olarak kabul edilmektedir.

Belirtilen değerlerin kullanılmasıyla; 2000 yılı öncesinde sigorta başlangıcı yapılan bir kişinin emekli maaşının hesaplanması için kullanılan formül aşağıda belirtilmiştir:

 • Gösterge Rakamı X Aylık Bağlama Oranı X Katsayı = SSK Emekli Maaşı

Belirtilen formül, sadece 2000 yılı öncesinde sigorta başlangıcı yaptıran kişilerin emekli maaşı hesaplamalarında kullanılmaktadır.

4A Emekli Maaşı Sorgulaması Yapmak İçin Bilinmesi Gerekenler

4A emekli maaşı sorgulama işlemi için takip edilecek adımlar şöyle sıralanmaktadır:

 • 4A emekli maaşı sorgulamaları; Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.
 • https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ bağlantı adresine tıklandıktan sonra, açılan ekrandaki sorgulama formunun doldurulması gerekmektedir.
 • Emekli maaşı sorgulama formunda talep edilen bilgiler şunlardır:
 • TC Kimlik Numarası
 • SSK Sicil Kaydı Numarası
 • Baba Adı
 • Nüfusa Kayıtlı Olunan İl
 • Doğum Tarihi
 • İstenen bilgiler girildikten sonra “Sorgula” butonuna tıklanmalıdır. Emeklilik hakkı bulunan kişilerin emekli maaşları hakkında belirtilen tüm bilgiler, bu sayfada yer alacaktır.

4B Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplaması yapmak için bilinmesi gerekenler ve dikkate alınan konular şu şekilde sıralanmaktadır:

 • BAĞ-KUR emekli maaşı sorgulaması 3 farklı döneme göre yapılmaktadır.
 • 2000 yılından önce sigorta başlangıcı yaptıran kişilerin emekli maaşı hesaplamalarının belirlenmesi için; emeklilik tarihinden tam 1 yıl öncesi dikkate alınır.
 • Emeklilik yaşının gelmesinden 1 basamak önce tam prim ödemesi yapılması durumunda, ödenen prim değerlerinin %70’i emekli maaşı olarak belirlenmektedir. Son basamakla prim ödemesi yapıldığında ise, tekrardan bir önceki basamak dikkate alınacaktır.
 • 2000 ila 2008 tarihleri arasında sigorta başlangıcı yapan kişilerin emekli maaşlarının hesaplanması için kullanılan formül aşağıda belirtilmiştir:
 • Ağırlıklı Ortalama X Aylık Bağlanma = 4B Emekli Maaşı
 • Ağırlıklı ortalamanın hesaplanması için; büyüme hızı ve TÜFE rakamlarının ortalama değerleri dikkate alınır. Bu değerlerin sonuçları ağırlıklı ortalamayı vermektedir.
 • 2008 yılından sonra ödenen toplam prim gün sayısı; dönem ağırlığı olarak değerlendirilmektedir.

E-Devlet 4B Emekli Maaşı Hesaplaması ve Sorgulaması Nasıl Yapılır?

BAĞ-KUR emekli maaşı sorgulaması ve hesaplaması yapmak için aşağıdaki detaylara dikkat edilmelidir:

 • turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet sistemi kullanılarak; 4B emekli maaşı hesaplaması ve maaş sorgulaması yapılabilir.
 • Sistemin ana sayfasında yer alan “Sisteme Giriş Yap” ölümüne tıklandıktan sonra, e-devlet şifresi ve TC kimlik numarası belirtilmelidir.
 • Kimlik doğrulaması başarılı bir şekilde yapıldığında, e-devlet ana sayfası açılmaktadır. Bu sayfadaki e-hizmetler bölümünde yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu” bölümüne tıklanmalıdır.
 • “4B Emekli Maaşı Hesaplaması” bölümüne tıklandıktan sonra, alınacak emekli maaşına yakın bir değer hesaplaması yapılacaktır. Gerçek maaşlarda eksilme ya da artma görülebilir.
 • “4B Emekli Maaşı Sorgulaması” bölümüne tıklandıktan sonra, alınacak kesin emekli maaşının bulunduğu, detaylı bir doküman hazırlanmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı